Slovácký krúžek Moravská Nová Ves, zapsaný spolek

Slovácký krúžek Moravská Nová Ves sdružuje obyvatele naší obce aktivně činné zejména ve folklórní oblasti. K 31.12.2015 bylo ve spolku zaregistrováno celkem 60 členů.

Nejmladším „krúžkařům“ je 16 let – jsou to šohaji a děvčice prvním rokem rozšiřující řady neoveské chasy. S aktivně činnými členy – rodiči – do spolku docházejí i jejich děti, které tak zcela samozřejmě přejímají vztah k zachování tradic a posléze se sami stávají platnými členy spolku.

Nedílnou součástí Slováckého krúžku je také mužský sbor, který se orientuje zejména na zpěv lidových písní a zachování krásy místních lidových krojů.

Slovácký krúžek Moravská Nová Ves, zapsaný spolek jako nezisková právnická osoba vznikl zaregistrováním stanov na Ministerstvu vnitra ČR dne 21. 6. 2005 a následnou transformací z občanského sdružení na spolek podle nového Občanského zákoníku k 1. 1. 2014.

Cíle činnosti Slováckého krúžku Moravská Nová Ves:
 • Vzdělávací činnost občanů.
 • Osvětová, kulturní, společenská a folklórní činnost.
 • Obnovení starých lidových tradic a jejich udržování.
 • Prospěšné využívání volného času dětí a mládeže.
 • Navazování a rozvíjení kontaktů se spolky s obdobným zaměřením.
Vedení Slováckého krúžku Moravská Nová Ves:

V čele spolku a zároveň statutárním orgánem spolku je výbor jako kolektivní orgán.
Členskou schůzí dne 16. 10. 2015 byl výbor spolku zvolen v tomto složení:

 • František Gajda, předseda výboru
 • Leona Helešicová, členka výboru
 • Miroslava Jančálková, členka výboru
 • Hana Janulíková, členka výboru
 • Martin Kvasnovský, člen výboru
 • Michal Maděřič, člen výboru
 • Vojtěch Matoušek, člen výboru
 • Pavlína Matoušková, členka výboru
 • Petr Sečkář, člen výboru
Stárci pro rok 2016:
 • David Sečkář, I. stárek
 • Jiří Petráš, II. stárek
Stárky pro rok 2016:
 • Petra Šteflovičová, I. stárka
 • Pavlína Matoušková, II. stárka