Slovácký krúžek Moravská Nová Ves

Slovácký krúžek Moravská Nová Ves sdružuje obyvatele naší obce aktivně činné zejména ve folklórní oblasti. K 31.12.2015 bylo ve spolku zaregistrováno celkem 60 členů.

Nejmladším „krúžkařům“ je 16 let – jsou to šohaji a děvčice prvním rokem rozšiřující řady neoveské chasy. S aktivně činnými členy – rodiči – do spolku docházejí i jejich děti, které tak zcela samozřejmě přejímají vztah k zachování tradic a posléze se sami stávají platnými členy spolku.

Nedílnou součástí Slováckého krúžku je také mužský sbor, který se orientuje zejména na zpěv lidových písní a zachování krásy místních lidových krojů.

Slovácký krúžek Moravská Nová Ves, zapsaný spolek jako nezisková právnická osoba vznikl zaregistrováním stanov na Ministerstvu vnitra ČR dne 21. 6. 2005 a následnou transformací z občanského sdružení na spolek podle nového Občanského zákoníku k 1. 1. 2014.

Cíle činnosti občanského sdružení:

  • Vzdělávací činnost občanů.
  • Osvětová, kulturní, společenská, folklórní a sportovní činnost.
  • Obnovení starých lidových tradic a jejich udržování.
  • Prospěšné využívání volného času dětí a mládeže.
  • Navazování a rozvíjení kontaktů se sdruženími s obdobným zaměřením.

Stárci a stárky
na rok 2016

David SEČKÁŘ
první stárek

Jiří PETRÁŠ
druhý stárek

Petra ŠTEFLOVIČOVÁ
první stárka

Pavlína MATOUŠKOVÁ
druhá stárka

Předseda

Předsedou spolku byl zvolen:
František GAJDA

Výbor

Kromě předsedy je výbor tvořen ještě těmito členy:
Leona Helešicová
Miroslava Jančálková
Hana Janulíková
Martin Kvasnovský
Michal Maděřič
Vojtěch Matoušek
Pavlína Matoušková
Petr Sečkář