Hodová bůda je hotová a hody jsou v plném proudu ...

29.07.2014 21:00

Úspěšně se nám podařilo dokončit projekt Konstrukce zastřešení prostranství před úřadem městyse Moravská Nová Ves, chasa jako každý rok zastínila toto prostranství "zeleným" tak, že na první pohled není železná konstrukce vidět. A to bylo naším hlavním cílem - mít bezpečnou konstrukci, která nebude nijakým způsobem narušovat tradiční pojetí stavění tohoto zastřešení! Ještě jednou všem dárcům, dodavatelům i pomocníkům děkujeme!