Realizace projektu začala!

27.06.2014 16:00

Po dlouhé době, kdy se zdánlivě nic nedělo, protože zhotovitel pracoval na konstrukci ve svých dílnách, konečně realizace nebo stavba začala i na místě samotném. Na přesné poloze bůdy vzhledem k silnici a budově úřadu městyse jsme se nakonec domluvili, schválili posun jámy pro hodovní máju, s nezištnou pomocí představitelů VaK Hodonín a Elektro FIC máme vyznačené hlavní vedení vodovodu a elektřiny v místech výkopů ... a tak můžeme kopat a betonovat! Na obrázcích můžete vidět i zabetonovonou trubku (dar od VaK Hodonín, úpravna vody Moravská Nová Ves) pro hodovní máju na novém místě.