Základ pro financování - schválený rozpočet městyse na rok 2014

07.04.2014 21:00

Dne 7.4.2014 schválilo zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves rozpočet městyse na rok 2014 a v rámci tohoto rozpočtu byl schválen investiční příspěvek městyse na vybudování konstrukce zastřešení (hodové bůdy) ve výši 320.000,- Kč. Rozpočet městyse je uveden v příloze, citace usnesení je zde:

Usnesení č. 7/23/2014 >
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo rozpočet Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014. Na straně příjmů 48 792 000,- Kč. Na straně výdajů 50 593 800,- Kč. Ve financování bude zapojen zůstatek finančních prostředků Základního běžného účtu ve výši 1 801 800,- Kč.

Příloha:

schválený rozpočet městyse 2014.pdf (276959)