Novinky

Hodová bůda je hotová a hody jsou v plném proudu ...

29.07.2014 21:00
Úspěšně se nám podařilo dokončit projekt Konstrukce zastřešení prostranství před úřadem městyse Moravská Nová Ves, chasa jako každý rok zastínila toto prostranství "zeleným" tak, že na první pohled není železná konstrukce vidět. A to bylo naším hlavním cílem - mít bezpečnou konstrukci, která nebude...

Informační tabulka grantu MND, a.s.

24.07.2014 15:00
Po dohodě s představiteli MND, a.s. jsme nechali vyrobit informační tabulku o poskytnutí grantu, která bude vystavena pod hotovou konstrukcí zastřešení po celou dobu Svatojakubských hodů. Příloha: 300x200_MND_grant_MNVes.pdf (1762212)

Předávací protokol podepsán

16.07.2014 09:00
Dnes ráno byla konstrukce oficiálně předána jako dokončená. Na místě ještě dokončují natěračské práce zaměstnanci dodavatelské firmy, ale je zcela zřejmé, že závěrečný nátěr bude dokončen ještě dnes a v požadované kvalitě. Příloha: predavaci_protokol.jpg (105153)

Blížíme se k cíli!

13.07.2014 20:00
Jak můžete vidět na fotkách, konstrukce nad parkovištěm je postavená stejně jako obvod tanečního prostoru. Po dohodě na konstrukční úpravě střešních nosníků čekáme na dodávku a sestavení střechy s uchycením do prstence na hodové máji ...

Realizace projektu začala!

27.06.2014 16:00
Po dlouhé době, kdy se zdánlivě nic nedělo, protože zhotovitel pracoval na konstrukci ve svých dílnách, konečně realizace nebo stavba začala i na místě samotném. Na přesné poloze bůdy vzhledem k silnici a budově úřadu městyse jsme se nakonec domluvili, schválili posun jámy pro hodovní máju, s...

Smlouva o dílo

28.04.2014 09:30
Realizace našeho projektu nebude žádná sériová výroba, ale v podstatě se bude jednat o výrobu neopakovatelného prototypu a originálu v jednom. Vlastními silami jsme nedokázali identifikovat vhodného dodavatele, proto jsme požádali o radu pana projektanta. Na jeho doporučení jsme oslovili dvě...

Grantová smlouva

16.04.2014 18:00
Počátkem roku 2014 požádal Slovácký krůžek Moravská Nové Ves společnos Moravské naftové doly a.s. o grantový příspěvek na realizaci našeho projektu. Naše žádost byla přijata a ve dnech 14. a 16. dubna 2014 došlo k podpisu smlouvy o grantovém příspěvku ve výši 100.000,- Kč. Moc...

Základ pro financování - schválený rozpočet městyse na rok 2014

07.04.2014 21:00
Dne 7.4.2014 schválilo zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves rozpočet městyse na rok 2014 a v rámci tohoto rozpočtu byl schválen investiční příspěvek městyse na vybudování konstrukce zastřešení (hodové bůdy) ve výši 320.000,- Kč. Rozpočet městyse je uveden v příloze, citace usnesení je...

Máme projekt!

15.12.2013 06:00
V prosinci 2013 projektová kancelář NEXT PROJEKT Ing. Petr Janulík z Tvrdonic dokončila práce na projektové dokumentaci a předala nám hotový projekt "ZASTŘEŠENÍ PROSTRANSTVÍ PŘED ÚŘADEM MĚSTYSE MORAVSKÁ NOVÁ VES". Základní pohledy si můžete prohlédnout v přiložených dokumentech, kompletní...